+919611170230
Sharing is Caring. Please Share:

Mahaprana Deepam lyrics in Kannada took a dear decade out of my life to learn the full lyrics. Back then we never had small booklets which cost Rs.1 per booklet of the lyrics in Kannada during 2003.

Innumerable days spent learning pronunciation and hearing on walkman with a pretty rustic cassette combined with the mighty Rs.1 booklet made me learn Om Mahaprana Deepam lyrics in Kannada.

You guys are lucky that the internet rules our lives with mobiles ready to pump out webpages with a ready google search for any lyrics! Having said that, am more than happy to be called an old duck 🙂

Om Mahaprana Deepam Intro:

Cast: Chiranjeevi, Arjun Sarja and Soundarya
Singer:  Shankar Mahadevan
Music Director: Hamsalekha
Lyricist (Song Writer): Vedavyasa
Director: K. Raghavendra Rao

Mahaprana Deepam lyrics in Kannada:

ಓಂ ಮಹಾ ಪ್ರಾಣ ದೀಪಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ
ಮಹೂಂಕಾರ ರೂಪಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ

ಮಹಾ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಾಗ್ನಿ ನೇತ್ರಂ ಸುಮಿತ್ರಂ
ಮಹಾಗಾಡ ತಿಮಿರಾಂತ ಕಂಸೌರ ಗಾತ್ರಂ
ಮಹಾಕಾಂತಿ ಬೀಜಂ ಮಹಾ ದಿವ್ಯ ತೇಜಂ
ಭವನಿ ಸಮೇತಂ ಭಜ ಮಂಜುನಾಥಂ

ಓಂ ನಮಃ ಶಂಕರಾಯಚ ಭಯಸ್ಕರಾಯಚ ನಮಃ ಶಿವಾಯಚ
ಶಿವಕರಾಯಚ ಭವ ಹರಾಯಚ

ಮಹಾಪ್ರಾಣ ದೀಪಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ
ಭಜೇ ಮಂಜುನಾಥಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ

ಅಧ್ವೈತ ಭಾಸ್ಕರಂ ಅರ್ಧ ನಾರೀಶ್ವರಂ
ಹೃದಸ್ವ ಹೃದಯಂಗಮಂ ಚದುರು ದಧಿ ಸಂಗಮಂ ಪಂಚ ಭೂತಾತ್ಮಾಕಂ
ಶಚತ್ರು ನಾಶಕಂ ಸಪ್ತಸ್ವರೇಶ್ವರಂ ಅಷ್ಟಸಿದ್ದೀಶ್ವರಂ
ನವರಸ ಮನೋಹರಂ ದಸದಿಶ ಸುರಿಮಲಂ

ಏಕಾದಶೋಜ್ವಲಂ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರಂ ಪ್ರಸ್ತುತಿವ ಶಂಕರಂ
ಪ್ರಣತಜನ ಕಿಂಕರಂ ದುರ್ಜನ ಭಯಂಕರಂ ಸಜ್ಜನ ಶುಭನ್ಕರಂ
ಭಾಣಿ ಭವತಾರಕಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಿತಕಾರಕಂ
ಭುವನ ಭವ್ಯ ಭವನಾಯಕಂ ಭಾಗ್ಯಾತ್ಮಕಂ ರಕ್ಷಕಂ
ಈಶಕಂ ಸುರೇಶಂ ಋಷೇಷಂ ಪರೇಶಂ ನಟೇಶಂ ಗೌರೀಶಂ ಗಣೇಶಂ ಭೂತೇಶಂ

ಮಹಾಮಧುರ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ ಮಾರ್ಚಂ
ಮಹಾ ಶತ್ರು ವರ್ಷ ಪ್ರವರ್ಷಂ ಸುಶೀರ್ಷಂ
ನಮೋ ಹರಾಯಚ ಸ್ಮರ ಹರಾಯಜ ಪುರ ಹರಾಯಚ
ರುದ್ರಾಯಚ ಭದ್ರಾಯಚ ಇಂದ್ರಾಯಚ ಮಿದ್ಯಯಚ ನಿರ್ಮಿದ್ರಾಯಚ

ಮಹಾಪ್ರಾಣ ದೀಪಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ
ಭಜೇ ಮಂಜುನಾಥಂ ಶಿವಂ ಶಿವಂ

ಢಂಢಂಢ ಢಂಢಂಢ ಢಂಢಂಢ ಢಂಢಂಢ
ಢಕ್ಕಾನಿ ನಾದನವ ತಾಂಡವ ಡಂಬರಂ
ತದ್ದಿಮ್ಮಿ ತಕದಿಮ್ಮಿ ದಿಡ್ದಿಮ್ಮಿ ಡಿಮಿದಿಮ್ಮಿ
ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸುಮಕಮಲ ಪಂಬರಂ
ಓಂಕಾರ ಗ್ರೀಂಕಾರ ಶ್ರೀಂಕಾರ ಐಂಕಾರ ಮಂತ್ರ ಭೀಜಾಕ್ಷರಂ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರಂ
ಋಗ್ವೇದ ಮಾದ್ಯಂ ಯಜುರ್ವೇದ ವೇದಂ ಸಾಮಪ್ರ ಗೀತಂ ಅಧರ್ಮಪ್ರಭಾತಂ
ಪುರಾಣೇತಿಹಾಸಂ ಪ್ರಸಿದ್ದಂ ವಿಶುದ್ದಂ ಪ್ರಪಂಚೈಕ ಸೂತ್ರಂ ವಿಬುದ್ದಂ ಸುಸಿದ್ದಂ
ನಕಾರಮ್ಮ ಕಾರಮ್ಸೆ ಕಾರಂಬ ಕಾರಮ್ಯೇ ಕಾರಮ್ಮ ಸಾಕಾರ ಸಾಕಾರ ಸಾರಂ
ಮಹಾಕಾಲ ಕಾಲಂ ಮಹಾ ನೀಲ ಕಂಠ0
ಮಹಾನಂದ ನಂದಂ ಮಹಾ ಟಾಟಹಾಸಂ ಜಟಾ ಜೂಟಾ ರಂಗೈಕ ಗಂಗಾ ಸಚಿತ್ರಂ
ಜ಼್ವಲದ್ರುಗ್ರ ನೇತ್ರಂ ಸುಮಿತ್ರಂ ಸುಗೋತ್ರಂ
ಮಹಾಕಾಶ ಭಾಷಂ ಮಹಾಭಾನು ಲಿಂಗಂ
ಮಹಾಬಬ್ರು ವರ್ಣಂ ಸುವರ್ಣಂ ಪ್ರವರ್ಣಂ

ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸುಂದರಂ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರಂ
ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಂದಿರಂ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಂ
ಉಜ್ಜೈನಿ ಪುರ ಮಹಾ ಕಾಲೇಶ್ವರಂ ಭೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರಂ ಮಹಾ ಭೀಮೇಶ್ವರಂ ಅಮರ ಲಿಂಗೇಶ್ವರಂ ಭಾಮ ಲಿಂಗೇಶ್ವರಂ
ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಂ ಪರಂ ಕೃಷ್ಮೇಶ್ವರಂ ಕ್ರಂಭ ಕಾತಿಶ್ವರಂ ನಾಗ ಲಿಂಗೇಶ್ವರಂ
ಶ್ರೀ ಕೇದಾರ ಲಿಂಗೇಶ್ವರಂ ಆತ್ಮ ಲಿಂಗಾತ್ಮಗಂ ಜ್ಯೋತಿ ಲಿಂಗಾತ್ಮಗಂ
ವಾಯು ಲಿಂಗಾತ್ಮಗಂ ಆತ್ಮ ಲಿಂಗಾತ್ಮಗಂ ಅಖಿಲ ಲಿಂಗಾತ್ಮಗಂ ಅಗ್ನಿ ಸೋಮಾತ್ಮಾಕಂ

ಅನಾದಿಂ ಆಮೇಯಂ ಅಜೇಯಂ ಆಚಿಂತ್ಯಂ ಅಮೋಘಂ ಅಪೂರ್ವಂ ಅನಂತಂ ಅಖಂಡಂ
ಅನಾದಿಂ ಆಮೇಯಂ ಅಜೇಯಂ ಆಚಿಂತ್ಯಂ ಅಮೋಘಂ ಅಪೂರ್ವಂ ಅನಂತಂ ಅಖಂಡಂ

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ವರ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಂ
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ವರ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಂ
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ವರ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಂ

ಓಂ ನಮಃ ಸೋಮಯಾಚ ಸೌಮ್ಯಾಯಚ ಭವ್ಯಾಯಚ ಭಾಗ್ಯಾಯಚ ಶಾಂತಾಯಾಚ ಶೌರ್ಯಾಯಚ ಯೋಗಾಯಚ ಭೋಗಾಯಚ ಕಾಲಾಯಚ ಕಾಂತಾಯಚ ರಮ್ಯಾಯಚ ಗಮ್ಯಾಯಚ ಈಶಾಯಚ ಶ್ರೀಶಾಯಚ ಸರ್ವಾಯಚ ಸರ್ವಾಯಚ

Om Mahaprana Deepam Lyrics in English

Om Mahapraanam Deepam Shivam Shivam
Mahomkara Roopam Shivam Shivam
Maha Surya Chandhraadhi Nethram Pavithram
Maha Gaada Thimiraanthakam Souragaathram
Mahakaanthi Beejam, Maha Divya Tejam

Bhavaani Sametham, Bhaje Manjunatham
Om Namah Shankarayacha, Mayaskaraayacha
Namah Shivayacha Shivatharaayacha Bavaharaayacha

Mahapraanam Deepam Shivam Shivam
Bhaje Manjunatham Shivam Shivam

Om Adhwaitha Bhaaskaram, Ardanaareeshwaram Hrudhasha Hrudhayangamam
Chathurudhadhi Sangamam, Panchabhoothaathmakam, Shathshathru Naashakam
Sapthaswareshwaram, Ashtasiddheeshwaram…
Navarasa Manoharam Dhashadhishaasuvimalam
Mekaadhashojwalam Ekanaadheshwaram…

Prasthuthiva Shankaram Pranatha Jana Kinkaram
Durjana Bhayankaram, Sajjana Shubhakaram…
Praani Bhavathaarakam Thakadhimitha Kaarakam
Bhuvana Bhavya Bhavadaayakam, Bhaagyaathmakam Rakshakam

Eesham Suresham Rushesham Paresham…
Natesham Goureesham Ganesham Bhoothesham
Mahaa Madhura Panchaakshari Manthra Maarsham…
Maha Harsha Varsha Pravarsham Susheersham

Om, Namo Haraayacha Smaraharaayacha
Puraharaayacha Rudhraayacha, Bhadhraayacha Indhraayacha
Nithyaayacha Nirnidhraayacha…

Mahapraanam Deepam Shivam Shivam
Bhaje Manjunatham Shivam Shivam

DamDamDamDam DamDam Dam

Dankaa Ninaanadha Navataandavaadambaram
Thaddhimmi Thakadhimmi Dhiddhimmi Dhimi Dhimmi
Sangeetha Saahithyam Sumakamala Bhambaram

Omkaara Ghreenkaara Shreenkaara Hrymkaara, Mantra Beejaaksharam
Manjunatheshwaram
Rugvedha Maadhyam Yajurwedha Vedhyam, Saama Prageetham
Adhrvaprabhaatham
Puraanethihaasam Praseedham Vishuddham…
Prapanchaika Soothram Viruddham Susiddham

Nakaaram Makaaram Shikaaram Vakaaram Yakaaram Niraakaara
Saakaara Saaram

Mahakaalakaalam Maha Neelakantam, Mahanandhanam Mahaattaattahaasam
Jhataajhoota Rangaika Gangaa Suchithram…
Jwala Dhvugra Nethram Sumithram Sugothram
Mahakaasha Bhaasham, Mahaabhaanu Lingam
Mahaa Bharthru Varnam, Suvarna Pravarnam

Souraashtra Sundharam, Somanaatheshwaram
Srisaila Mandhiram, Sri Mallikarjunam
Ujjayini Pura Mahakaleshwaram
Vaidhyanaatheshwaram, Maha Bheemeshvaram
Amaralingeshwaram, Vaama Lingeshwaram
Kasi Vishweshwaram, Param Ghrushmeshwaram
Thrayambakaadhishwaram, Naaga Lingeshwaram

Sree, Kedhaara Lingeshwaram

Atmalingaathmakam Jyothilingaatmakam
Vaayu Lingaatmakam , Aatma Lingaatmakam
Akhila Lingaatmakam, Agni Somaatmakam

Anaadhim Ameyam Ajeyam Achithyam Amogham Apoorvam Anantham Akhandam
Anaadhim Ameyam Ajeyam Achithyam Amogham Apoorvam Anantham Akhandam

Dharmasthala Kshethra Vara Paramjyothim
Dharmasthala Kshethra Vara Paramjyothim
Dharmasthala Kshethra Vara Paramjyothim

Om Namah Somaayacha, Soumyaayacha
Bhavyayacha, Bhaagyaayacha, Shanthayacha
Shouryayacha Yogayacha, Bhogayacha
Kaalayacha, Kaanthayacha, Ramyaayacha
Gamyaayacha, Eeshaayacha, Srushaayacha
Sharvaayacha Sarwaayacha…

Mahaprana Deepam lyrics in English was very hard as others have not considered that it sounds one thing and they’ve just copy pasted another from some blog which is totally incorrect.

I’ve edited the whole of the Om mahaprana deepam lyrics in English to match that of the audio line by line listening to the audio. This is not a copy paste or a reproduction of other blogs! THIS IS AUTHENTIC!

MUST HUMM: Kapadu Sri Satyanarayana Lyrics In Kannada
MUST CHANT: Mudakaratha Modakam Lyrics in Kannada

Please SHARE and Follow iEvented for more Kannada Lyrics. Follow our iEvented Youtube Channel for Musical Content Posted Daily.

Sharing is Caring. Please Share: