+919611170230
Sharing is Caring. Please Share:

Ekadantaya Vakratundaya Song Lyrics got super famous because of the voice behind this song.

Sri Shankar Mahadevan who has sung songs like Breathless Song, Om Mahaprana Deepam is the super tone modulating the song Gananayakaya song lyrics’s success.
READ THIS ==> MUST READ BOOKS IN KANNADA

 

 

Ekadantaya Vakratundaya Song Lyrics In Kannada | ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ

Gananayakaya Song Lyrics in Kannada:

ಗಣನಾಯಕಾಯ ಗಣದೈವತಾಯ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗುಣ ಶರೀರಾಯ ಗುಣ ಮಂಡಿತಾಯ ಗುಣೇಶಾನಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗುಣಾತೀತಾಯ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ ಗುಣ ಪ್ರವಿಷ್ಯಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಗಾನ ಚತುರಾಯ ಗಾನ ಪ್ರಾಣಾಯ ಗಾನಂತರಾತ್ಮನೆ
ಗಾನೋತ್ಸುಕಾಯ ಗಾನಮತ್ತಾಯ ಗಾನೋತ್ಸುಕಮನಸೇ
ಗುರುಪೂಜಿತಾಯ ಗುರುದೃವತಾಯ ಗುರುಕುಲಸ್ಕಾಯಿನ
ಗುರುವಿಕ್ರಮಾಯ ಗುಹ ಪುವರಾಯ ಗುರವೇ ಗುಣ ಗುರವ
ಗುರು ದೃತಗಲಕೋತ ಗುರು ಧರ್ಮ ಸದಾರಾಧ್ಯಾಯ
ಗುರುಪುತು ಪರಿತ್ರಾ ಗುರು ಪಾಖಂಡ ಖಂಡ ಕಾಯ

ಗೀತ ಸಾರಾಯ ಗೀತ ತತ್ವಾಯ ಗೀತ ಗೋತ್ರಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗೂಡ ಗುಲ್ಫಾಯ ಗಂಧ ಮತ್ತಾಯ ಗೊಜಯ ಪುಧಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗುಣಾತೀತಾಯ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ ಗುಣ ಪವಿಷ್ಯಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಗಂಧರ್ವ ರಾಜಾಯ ಗಂಧಾಯ ಗಂಧರ್ವಗಾನ ಶ್ರವಣ ಪುಣಯಿಮ
ಗಾಡಾನುರಾಗಾಯ ಗ್ರಂಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಗ್ರಂಥಾರ್ತ ತನ್ಮಯ
ಗುರಿಲೇ ಗುಣವತೇ… ಗಣಪತಯ…

ಗ್ರಂಥ ಗೀತಾಯ ಗ್ರಂಥ ಗಯಾಯ ಗ್ರಂಥಾಂತರಾತ್ಮನೇ
ಗೀತ ಲೀನಾಯ ಗೀತಾಶುಯಾಯ ಗೀತವಾದ್ಯ ಪಟವೇ
ಧೇಯ ಚರಿತಾಯ ಗಾಯ ಗವರಾಯ ಗಂಧರ್ವಪ್ರಿಯಕೃತ
ಗಾಯಕಾಧೀನ ವಿಗ್ರಹಾಯ ಗಂಗಾಜಲ ಪುಣಯವತೆ
ಗೌರಿಸ್ತನಂಧನಾಯ ಗೌರಿ ಹೃದಯ ನಂದನಾಯ
ಗೌರ ಭಾನು ಸುತಾಯ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ್ವರಾಯ
ಗೌರಿ ಪ್ರಣಯಾಯ ಗೌರಿ ಪ್ರವಣಾಯ ಗೌರ ಭಾವಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗೋಸ ಹಸ್ತಾಯ ಗೋವರ್ಧನಾಯ ಗೋಪ ಗೋಪಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗುಣಾತೀತಾಯ ಗುಣಾಧೀಶಾಯ ಗುಣ ಪವಿಷ್ಯಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಗೌರಿ ತನಯಾಯ ಧೀಮಹಿ
ಗಜೇಶಾನಾಯ ಬಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ಧೀಮಹಿ

ಏಕದಂತಾಯ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಹಾಗು ಆಂಗ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ನಮ್ಮ iEvented ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನ್ನೆಲ್ ಗೆ SUBSCRIBE ಆಗೋದು ಮರೀಬೇಡಿ.

ಇದನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಬ್ರಹ್ಮ ಮುರಾರಿ ಸುರಾರ್ಚಿತ ಲಿಂಗಂ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಇದನ್ನೂ ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಕಾಪಾಡು ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸಾಹಿತ್ಯ

 

Watch Ekadantaya Vakratundaya Song Lyrics In English in a Video sung by Sneha Deepak for iEvented YT

 

 

Ekadantaya Vakratundaya Song Lyrics In English:

Charana:

Gananaayakaaya Ganadaivataya Ganaadhyakshaya Dheemahi
Guna Shariraya Guna Manditaaya Guneshaanaya Dheemahi
Gunaadhitaaya Gunaadhishaaya Guna Pravishtaya Dheemahi…

Ekadantaya Vakratundaya Gauri Tanaya Dheemahi
Gajeshanaya Bhaalchandraya Shree Ganeshaya Dheemahi..
Ekadantaaya Vakratundaaya Gauri Tanaya Dheemahi
Gajeshanaya Baalachandraaya Shree Ganeshaaya Dheemahi..


Pallavi:

Gaanachaturaya Gaanapranaya Gaanantaraatmane….
Gaanotsukhaya Gaanamattaaya Gnanotta Sukha Mana Se
Guru Pujitaya Guru Daivataaya Guru Kulasthaaine
Guru Vikramaaya Guhya Pravaraya Gurave Guna Gurave
Gurudaitya Kalakshetre Guru Dharma Sada Radhyaya
Guru Putra Paripaatre Guru Paakhanda Khanda Khaaya
Geeta Saaraya Geeta Tatvaaya Geeta Gotraaya Dheemahi
Gudha Gulfaaya Gandha Mattaaya Gojaya Pradaaya Dheemahi
Gunaadhitaya Gunadhishaya Guna Pravishtaaya Dheemahi

Ekadantaaya Vakratundaaya Gauri Tanaya Dheemahi
Gajeshaanaaya Baalachandraaya Shree Ganeshaya Dheemahi..

Ekadantaya Vakratundaya Gauri Tanaya Dheemahi
Gajeshanaya Baalachandraaya Shree Ganeshaya Dheemahi..

Gandharva Raajaya Gandhaaya Gandharva Gana Shravana Pranaime
Gaadha Anuraagaaya Granthaaya Geetaya Grantaartha Tatvamide
Ide Gunavate Ganapataye..


Anu Pallavi:

Grantha Gitaya Grantha Geeyaya Granthantharatmane
Geeta Leenaaya Geetashrayaya Geeta Vadya Patave
Geya Charitaaya Gaayaka Varaya Gandharva Priya Krite
Gayakadhina Vigrahaaya Ganga Jala Pranyavate
Gaurisha Nandhanaaya Gauri Hridaya Nandanaya
Gaura Bhanu Sutaya Gauri Ganeshvaraya

Gauri Pranayaaya Gauri Pravanaaya Gaura-Bhaavaaya Dhimahi
Go Sahasraya Go Vardhanaya Gopa Gopaaya Dhimahi
Guna Teetaya Guna Dheeshaya Guna Pravishtaya Dheemahi
Ekadantaaya Vakratundaaya Gauri Tanaya Dheemahi
Gajeshaanaaya Baalachandraaya Shree Ganeshaaya Dheemahi..

Ekadantaaya Vakratundaaya Gauri Tanaya Dheemahi
Gajeshanaaya Baalachandraaya Shree Ganeshaaya Dheemahi..

SING THESE LYRICS: Jaya Janardhana Lyrics in Kannada and English
SONG WITH LYRICS: Hacchevu Kannadada Deepa Lyrics
SING THESE LYRICS: Noorondu Nenapu Lyrics in Kannada and English
SONG WITH LYRICS: Vaishnava Janato Lyrics in Kannada English and Hindi
SING THESE LYRICS: Kapadu Sri Satyanarayana Lyrics In Kannada
SONG WITH LYRICS: Achyutam Keshavam Lyrics In Hindi, English and Kannada

 

 

Ekadantaya Vakratundaya Song Lyrics Conclusion:

  1. Though Gananayakaya song lyrics in Kannada begin with Gananaayakaaya Ganadaivataya, people recognize it more as Ekadantaya Vakratundaya only. This is a result of the famous song sung by Mr.Shankar Mahadevan.
  2. Mr.Shankar Mahadevan changed the head-tail and center of this song with his scintillating voice.
  3. Though the Gananayakaya song is sung by many famous singers like Anuradha Paudwal and Alka Yagnik, this became really famous because of Mr.Shankar Mahadevan’s voice. It got so famous that when someone starts Ekadantaya Vakratundaya, they mention Shankar Mahadevan’s song!
  4. Having said that I really wish Lord Ganesha bestows great happiness with this song to all the listeners.

 

I hope you’re satisfied with the Ekadantaya Vakratundaya Song Lyrics In Kannada post on iEvented. If you have a talent, you’d like to showcase on iEvented Youtube channel, please get in touch with me at 9611170230 via whatsapp.

Please share it to everyone who may need it.

Rs. 2,363
in stock
7 new from Rs. 2,363
as of 21/05/2024 5:30 PM
Amazon.in
Rs. 2,453
Rs. 6,500
in stock
6 new from Rs. 2,438
as of 21/05/2024 5:30 PM
Amazon.in
Rs. 3,987
in stock
5 new from Rs. 3,987
as of 21/05/2024 5:30 PM
Amazon.in
Rs. 4,433
in stock
5 new from Rs. 4,045
as of 21/05/2024 5:30 PM
Amazon.in
Rs. 2,833
out of stock
2 new from Rs. 2,833
as of 21/05/2024 5:30 PM
Amazon.in

Follow us on our iEvented Facebook PageInstagram, and Youtube Channel

HAPPY CHANTING AND HAPPY READING!

Sharing is Caring. Please Share: