+919611170230
Sharing is Caring. Please Share:

Vaishnava Janato Lyrics is written by Gujarati Poet Narasimha Mehta.

Though Vaishnava janato lyrics are written by a Gujarati Poet, why is it called Gandhiji’s song?

This song Vaishnava Janato song was a part of Mahatma’s daily prayers routine.

So Vaishnava Janato got famous as Gandhiji’s song, though he hasn’t authored it.

This post of Vaishnava Janato Lyrics is very special because all over the internet you cannot find the right Kannada lyrics of Vaishnav Jan To Tene Kahiye song.

I’ve taken almost 4 hours to write the original Vaishnava Janato Lyrics in Kannada. Hope you like my efforts to give you accurate info.

Watch Vaishnava Janato Song on our iEvented Youtube Channel from a Lebanon Singer Abeer Nehme:

Let’s jump into the Vaishnav Jan To Tene Kahiye Lyrics and Sing Together.

Vaishnava Janato Lyrics in Kannada:

|| ವೈಷ್ಣವ ಜನ ತೋ, ತೆನೆ ಕಹಿಯೇ ಜೆ
ಪೀಡ್ ಪರಾಯಿ ಜಾನೇ ರೇ ||

ಸಕಲ ಲೋಕಾ ಮನ ಸಹುನೇ ವಂದೇ || ೨ ಬಾರಿ ||
ನಿಂದಾ ನಾ ಕರೇ ಕೇನೀ ರೇ
ವಾಚ್ ಕಾಚ್ ಮನ ನಿಶ್ಚಲ ರಾಖೇ || ೨ ಬಾರಿ ||
ಧನ ಧನ ಜನನೀ ತೇನೀ ರೇ

|| ವೈಷ್ಣವ ಜನ ತೋ, ತೆನೆ ಕಹಿಯೇ ಜೆ
ಪೀಡ್ ಪರಾಯಿ ಜಾನೇ ರೇ ||
ವೈಷ್ಣವ ಜನ ತೋ, ತೆನೆ ಕಹಿಯೇ

ಸಮ ದೃಷ್ಟಿ ನೇ ತೃಷ್ಣಾ ತ್ಯಾಗೀ || ೨ ಬಾರಿ ||
ಪರಸ್ಟ್ರೀ ಜೆನೆ ಮಾತ ರೇ
ಜಿಹ್ವಾ ಥಾಕೆ ಅಸತ್ಯ ನ ಬೋಲೇ || ೨ ಬಾರಿ ||
ಪಾರ ಧನ ನವ ಝಾಲೇ ಹಾಥ್ ರೇ

|| ವೈಷ್ಣವ ಜನ ತೋ, ತೆನೆ ಕಹಿಯೇ ಜೆ
ಪೀಡ್ ಪರಾಯಿ ಜಾನೇ ರೇ ||
ವೈಷ್ಣವ ಜನ ತೋ, ತೆನೆ ಕಹಿಯೇ

ಮೋಹ ಮಾಯಾ ವ್ಯಾಪೆ ನಹೀ ಜೆನೆ || ೨ ಬಾರಿ ||
ದ್ರಿಧ ವೈರಾಗ್ಯ ಜೇನಾ ಮನ ಮಾ ರೇ
ರಾಮ ನಾಮ ಷೂ ತಾದೀ ಲಾಗೀ || ೨ ಬಾರಿ ||
ಸಕಲ ತೀರತ ತೇನಾ ತನ ಮಾ ರೇ

|| ವೈಷ್ಣವ ಜನ ತೋ, ತೆನೆ ಕಹಿಯೇ ಜೆ
ಪೀಡ್ ಪರಾಯಿ ಜಾನೇ ರೇ ||
ವೈಷ್ಣವ ಜನ ತೋ, ತೆನೆ ಕಹಿಯೇ

ವನ ಲೋಭೀ ನೇ ಕಪಾಟ ರಹಿತ ಛೇ || ೨ ಬಾರಿ ||
ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ನಿವಾರ್ಯ ರೇ
ಭಾನೇ ನರಸಯೋ ತೆನು ದರ್ಶನ ಕರತಾ || ೨ ಬಾರಿ ||
ಕುಲ ಎಕೋ ತೇರ ತಾರ್ಯ ರೇ

ವೈಷ್ಣವ ಜನ ತೋ, ತೆನೆ ಕಹಿಯೇ ಜೆ
ಪೀಡ್ ಪರಾಯಿ ಜಾನೇ ರೇ
ಪಾರ ದುಖೇ ಉಪಕಾರ ಕರೇ ತೊ ಯೇ
ಮನ ಅಭಿಮಾನ ನಾ ಆನೇ ರೇ

ವೈಷ್ಣವ ಜನ ತೋ, ತೆನೆ ಕಹಿಯೇ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಮಹಾಪ್ರಾಣ ದೀಪಂ ಶಿವಂ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಹಾಡು ಕೇಳಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದಿ: ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ ಕೃಷ್ಣ ನಾರಾಯಣಂ ಹಾಡು ಹಾಗು ಸಾಹಿತ್ಯ
ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಹಾಡು ಕೇಳಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಶಿವ ತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಹಾಡು ಹಾಗು ಸಾಹಿತ್ಯ
ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಹಾಡು ಕೇಳಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇಳಿ: ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯಂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗು ಹಾಡು

Vaishnava Janato Lyrics in English:

Vaishnava Jana To, Tene Kahiye Je
Peed Paraayi Jaane Re,
Para Duhkhe Upakāra Kare To Ye
Mana Abhimāna Na Āne Re
Vaishnava Jana To, Tene Kahiye Je
Peed Paraayi Jaane Re

Sakala Loka Mā Sahune Vande,
Nindā Na Kare Kenī Re,
Vāca Kācha Mana Niścala Rākhe,
Dhana Dhana Jananī Tenī Re
Vaishnava Jana To, Tene Kahiye Je
Peed Paraayi Jaane Re

Sama-Drishthi Ne Trishnā Tyāgī,
Para-Strī Jene Māta Re,
Jihvā Thakī Asatya Na Bole,
Para-Dhana Nava Jhāle Hātha Re
Vaishnava Jana To, Tene Kahiye Je
Peed Paraayi Jaane Re

Moha Māyā Vyāpe Nahi Jene,
Dridha-Vairāgya Jenā Manamā Re,
Rāma-Nāma Śhu Tālī Re Lāgī,
Sakala Tīratha Tenā Tanamā Re
Vaishnava Jana To, Tene Kahiye Je
Peed Paraayi Jaane Re

Vana-Lobhī Ne Kapata-Rahita Chhe,
Kāma Krodha Nivāryā Re,
Bhane Narasaiyo Tenu Darasana Karatā,
Kula Ekotera Tāryā Re
Vaishnava Jana To, Tene Kahiye Je
Peed Paraayi Jaane Re

SING THIS: Munjaane Manjalli Lyrics in Kannada and English
SING THIS AND WATCH: Achyutam Keshavam Lyrics and Song
SING THIS: Kavithe Kavithe Lyrics
SING THIS AND WATCH: Shiva Sahasranama Stotram Lyrics in Kannada and English
SING THIS: Ninna Kangala Bisiya Hanigalu Lyrics
SING THIS AND WATCH: Yaava Mohana Murali Lyrics and Song

Vaishnav Jan To Tene Kahiye Lyrics in Hindi:

वैष्णव जन तो तेने कहिये,
जे पीड परायी जाणे रे ।
पर दुःखे उपकार करे तो ये,
मन अभिमान न आणे रे ॥
॥ वैष्णव जन तो तेने कहिये..॥

सकल लोकमां सहुने वंदे,
निंदा न करे केनी रे ।
वाच काछ मन निश्चळ राखे,
धन धन जननी तेनी रे ॥
॥ वैष्णव जन तो तेने कहिये..॥

समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी,
परस्त्री जेने मात रे ।
जिह्वा थकी असत्य न बोले,
परधन नव झाले हाथ रे ॥
॥ वैष्णव जन तो तेने कहिये..॥

मोह माया व्यापे नहि जेने,
दृढ़ वैराग्य जेना मनमां रे ।
रामनाम शुं ताली रे लागी,
सकल तीरथ तेना तनमां रे ॥
॥ वैष्णव जन तो तेने कहिये..॥

वणलोभी ने कपटरहित छे,
काम क्रोध निवार्या रे ।
भणे नरसैयॊ तेनुं दरसन करतां,
कुल एकोतेर तार्या रे ॥
॥ वैष्णव जन तो तेने कहिये..॥

वैष्णव जन तो तेने कहिये,
जे पीड परायी जाणे रे ।
पर दुःखे उपकार करे तो ये,
मन अभिमान न आणे रे ॥

SING THIS: Lalitha Sahasranama in Hindi
SING THIS: Hanuman Chalisa Lyrics In HINDI

SING THIS: ACHYUTAM Keshavam Lyrics in Hindi, Kannada and English

Vaishnav Jan To Tene Kahiye Meaning:

vaiṣṇava jana to tene kahiye
je pīḍa parāyī jāṇe re,
para duḥkhe upakāra kare to ye
mana abhimāna na āṇe re

Meaning: Call those people Vaishnavas who –
Feel the pain of others,
Help those who are in misery,
But never let self-conceit enter their mind.

sakaḷa loka māṁ sahune vande,
nindā na kare kenī re,
vāca kācha mana nischala raakhe,
dhana dhana jananī tenī re

Meaning: They respect the entire world,
Do not disparage anyone,
Keep their words, actions, and thoughts pure,
The mother of such a soul is blessed.

sama-dṛṣṭi ne tṛṣṇā tyāgī,
para-strī jene māta re,
jihvā thakī asatya na bole,
para-dhana nava jhāle hātha re

Meaning: They see all equally, renounce cravings,
Respect other women as their own mothers,
Their tongue never utters false words,
Their hands never touch the wealth of others.

moha māyā vyāpe nahi jene,
dhruda-vairāgya jenā manamāṁ re,
rāma-nāma shu tāḷī lāgī,
sakaḷa tīratha tenā tanamāṁ re

Meaning: They do not succumb to worldly attachments,
They are firmly detached from the mundane,
They are enticed by the name of Rama,
All places of pilgrimage are embodied in them.

vaṇa-lobhī ne kapaṭa-rahita che,
kāma krodha nivāryā re,
bhaṇe narasaiyo tenuṁ darasana karatāṁ,
kuḷa ekotera tāryā re

Meaning: They have forsaken greed and deceit,
They stay afar from lust and anger,
Narsi says: I’d be grateful to meet such a soul,
Whose virtue liberates their entire lineage.

Vaishnava Janato Song Download:

So you are looking to get the Vaishnav Jan To song downloaded on your PC or Cell Phone and hear it continuously without internet or network connectivity.

Yes there is a sure shot way! You heard it right.

Let’s get Vaishnava Janato downloaded. Shall we?

Vaishnav Jan To Tene Kahiye Download Link:

==> DOWNLOAD HERE

 

Hope you liked our correct and accurate formatted Vaishnava Janato Lyrics in Hindi, Kannada, and English.
If so don’t forget to Share this Post All over your Social Media Channels.

If you liked the Vaishnava Janato Lyrics post, please comment and let us know your experience.

Follow us on our iEvented Facebook PageInstagram, and Youtube Channel

HAPPY CHANTING AND HAPPY READING!

Sharing is Caring. Please Share: